Roverscouten tar reda på om olika utvecklingssamarbetsprojekt och deras mål samt vet hur man kan delta i dem.

Valikko

Utvecklingssamarbete


Målsättning:

Roverscouten tar reda på om olika utvecklingssamarbetsprojekt och deras mål samt vet hur man kan delta i dem.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i att hjälpa utvecklingsländer. Finlands särskilda styrkor i utvecklingssamarbetet är vattenförsörjning, skogar, utbildning, jämställdhet mellan könen och handikapparbete.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Internationellt palvelu Påverkan varainhankinta
Längd:
Målen för fostran: yhteiskunnallinen-vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om nödvändiga arrangemang. Lotsen hjälper i informationssökningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationell scouting

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga