Roverscouten förstår att hen är en del av den globala miljön och att hen har en inverkan på miljön. Roverscouten kan handla hållbart och med respekt för miljön. Roverscouten hittar lämpliga påverkningsmöjligheter och lösningar för att skydda miljön.

Valikko

Jag påverkar miljön

Roverscouten förstår att hen är en del av den globala miljön och att hen har en inverkan på miljön. Roverscouten kan handla hållbart och med respekt för miljön. Roverscouten hittar lämpliga påverkningsmöjligheter och lösningar för att skydda miljön.

Roverscouten bekantar sig med olika miljöutmaningar och med sina möjligheter att påverka miljön och dess tillstånd. 

Valbara