Roverscouten känner sin egen energikonsumtion och förstår sina egna möjligheter att påverka den. Hen kan ta hänsyn till ekonomi, miljö och etik i sin energikonsumtion. Roverscouten förstår att även enskilda människors val har betydelse.

Valikko

Energiförbrukning


Målsättning:

Roverscouten känner sin egen energikonsumtion och förstår sina egna möjligheter att påverka den. Hen kan ta hänsyn till ekonomi, miljö och etik i sin energikonsumtion. Roverscouten förstår att även enskilda människors val har betydelse.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på hur den energi hen använder är producerad och om det finns möjlighet att på något sätt påverka produktionssättet. Hen bekantar sig med energieffektivitet och funderar vad det kan innebära i hennes eller hans eget liv. Hen reflekterar kritiskt över sin egen energikonsumtion och arbetar för att förbättra den. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Talous Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledaren samlar patrullen för att diskutera om tankar kring aktiviteten. Lotsen ställer preciserande frågor och försäkrar sig om att allas åsikter bemöts med respekt. Hen kan berätta om sina iakttagelser gällande sin egen energikonsumtion hemma och på arbetsplatsen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag påverkar miljön

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga