Roverscouten känner sin egen energikonsumtion och förstår sina egna möjligheter att påverka den. Hen kan ta hänsyn till ekonomi, miljö och etik i sin energikonsumtion. Roverscouten förstår att även enskilda människors val har betydelse.

Valikko

Energiförbrukning


Målsättning:

Roverscouten känner sin egen energikonsumtion och förstår sina egna möjligheter att påverka den. Hen kan ta hänsyn till ekonomi, miljö och etik i sin energikonsumtion. Roverscouten förstår att även enskilda människors val har betydelse.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på hur den energi hen använder är producerad och om det finns möjlighet att på något sätt påverka produktionssättet. Hen bekantar sig med energieffektivitet och funderar vad det kan innebära i hennes eller hans eget liv. Hen reflekterar kritiskt över sin egen energikonsumtion och arbetar för att förbättra den. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Arjen taidot Kestävä kehitys Ekonomi Påverkan
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Ansvar för livsmiljön
Ledarens uppgift: Patrulledaren samlar patrullen för att diskutera om tankar kring aktiviteten. Lotsen ställer preciserande frågor och försäkrar sig om att allas åsikter bemöts med respekt. Hen kan berätta om sina iakttagelser gällande sin egen energikonsumtion hemma och på arbetsplatsen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag påverkar miljön

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga