Roverscouten bekantar sig med olika sätt att producera energi. Hen förstår att energiproduktionslösningar och energipolitik är branschövergripande samt att energibranschen är beroende av resten av samhället.

Valikko

Energiproduktion


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med olika sätt att producera energi. Hen förstår att energiproduktionslösningar och energipolitik är branschövergripande samt att energibranschen är beroende av resten av samhället.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med energiformer som i dagsläget används i Finland och resten av världen. Hen tar också reda på vilka aktörer som är de största energiförbrukarna i Finland. Dessutom tar scouten på egen hand reda på hur Finlands energipolitik fungerar och hur energiproduktionen verkar miljön. Tillsammans med patrullen funderar hen sedan hur dessa saker hänger ihop. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Talous Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan skaffa fram kontaktuppgifter till olika ministerier eller högskolor. Lotsen hjälper roverscouterna att förstå olika synvinklar och attityder som rör energipolitik och energiproduktion. Lotsen försäkrar sig om att åsikter och synpunkter som framförs i debatter och diskussioner bemöts på ett respektfullt sätt. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag påverkar miljön

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga