Roverscouten förstår på vilka sätt man kan förbättra miljön genom att själv föregå med gott exempel. Roverscouten förstår behov och krav som rör utnyttjandet av miljöområden.

Valikko

Jag som miljöexempel


Målsättning:

Roverscouten förstår på vilka sätt man kan förbättra miljön genom att själv föregå med gott exempel. Roverscouten förstår behov och krav som rör utnyttjandet av miljöområden.

Beskrivning:

Roverscouten fungerar som exempel i miljöfrågor. Hen ansvarar för att ett evenemang ordnas ansvarsfullt med tanke på miljön och skolar andra i miljöansvar. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Kestävä kehitys Kommunikation Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Ryhmässä toimiminen Ansvar för livsmiljön
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans ser patrulledaren till att arbetsfördelning är jämn och att projektet framskrider. Lotsen handleder roverscouten i planeringen av en skolning eller ett evenemang och hjälper vid behov till att hitta tillfällen där roverscouten kan fungera som utbildare. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag påverkar miljön

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga