Roverscouten förstår vad klimatförändringen innebär och vad som påverkar den. Roverscouten ökar sin kunskap om ekosystemens verksamhet och iakttar lokala och globala förändringar.

Valikko

Klimatet förändras - förändras jag med det?


Målsättning:

Roverscouten förstår vad klimatförändringen innebär och vad som påverkar den. Roverscouten ökar sin kunskap om ekosystemens verksamhet och iakttar lokala och globala förändringar.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på hur ekosystem i allmänhet fungerar. Hen samlar in information om klimatförändringen och dess inverkan på olika ekosystem, såsom vatten- och skogsekosystem. Roverscouten iakttar själv klimatförändringens inverkan på ett visst ekosystem (växter, fåglar, däggdjur, insekter, vattnets uppvärmning…). Hen gör sen en presentation om sina funderingar i en sådan form att yngre åldersgrupper kan ha nytta av den. Slutligen presenterar roverscouten sina resultat för en yngre åldersgrupp. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans är patrulledarens uppgift att fungera som ordförande för planeringen och ta hand om nödvändiga praktiska arrangemang, exempelvis nödvändig utrustning och att ta kontakt med folk. Lotsen hjälper vid behov roverscouten med att välja ett ämne. Hen uppmuntrar roverscouten genom aktiviteten och hjälper vid behov att hitta nödvändig information om ämnet eller en person som känner till det. Lotsen ser till att roverscouten genomför aktiviteten på ett scoutigt sätt. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag påverkar miljön

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga