Roverscouten förstår att klimatförändringen inte är vårt enda stora miljöproblem. Hen fördjupar sina kunskaper om globala miljörisker och förstår att miljöfrågor inte tar hänsyn till ländernas gränser. Roverscouten blir medveten om sina möjligheter att påverka.

Valikko

Vår planets gränser


Målsättning:

Roverscouten förstår att klimatförändringen inte är vårt enda stora miljöproblem. Hen fördjupar sina kunskaper om globala miljörisker och förstår att miljöfrågor inte tar hänsyn till ländernas gränser. Roverscouten blir medveten om sina möjligheter att påverka.

Beskrivning:

Roverscouten repeterar sina kunskaper om globala miljöfrågor och miljöns tillstånd och utveckling. Hen tar reda på vad principerna för hållbar utveckling innebär och hur hen kan tillämpa dem i sitt eget liv. Roverscouten funderar på sin egen ståndpunkt och attityd gällande globala miljöproblem och hur problemen kunde lösas. Roverscouten iakttar hur den närmaste kretsen, till exempel hemorten agerar för att förverkliga hållbar utveckling. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsamman är patrulledarens uppgift att uppmuntra de andra att diskutera och utmana sina egna tankar. Patrulledaren kan vid behov bjuda in en person som känner till frågorna bättre alternativt leta fram källmaterial som stöd för reflektionerna. Lotsen stöder roverscouten och är beredd att diskutera om roverscoutens iakttagelser. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag påverkar miljön

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga