Roverscouten förstår sin uppgift som gruppmedlem även i situationer där hen själv är ledare. Roverscouten kan också ge utrymme åt andra ledare.

Valikko

Att låta sig bli ledd


Målsättning:

Roverscouten förstår sin uppgift som gruppmedlem även i situationer där hen själv är ledare. Roverscouten kan också ge utrymme åt andra ledare.

Beskrivning:

Roverscouten iakttar sitt beteende i grupper där hen är underordnad någon annan. Hen funderar hurudan relation hen har till ledaren och hur hen beter sig i situationer där hen skulle vilja ge råd åt ledaren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: itsensa-johtamisen-taidot vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan vid behov tipsa om situationer eller projekt där roverscouten kan prova på hur det är att låta sig bli styrd av en annan ledare. Lotsen hjälper roverscouten att fundera på sin egen roll. Hen ställer preciserande frågor och hjälper roverscouten att få ordning på sina tankar. Det är bra om lotsen även kan följa med situationen så att hen lättare kan ställa frågor om upplevelsen. Det rekommenderas att lotsen inte fungerar som ledare i gruppen där roverscouten utför aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som gruppmedlem

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga