Roverscouten kan identifiera olika roller som gruppmedlemmar kan ta. Roverscouten förstår betydelsen av olika roller i gruppens verksamhet och utveckling. Hen identifierar sin egen roll i olika grupper och gruppsituationer.

Valikko

Min roll i gruppen


Målsättning:

Roverscouten kan identifiera olika roller som gruppmedlemmar kan ta. Roverscouten förstår betydelsen av olika roller i gruppens verksamhet och utveckling. Hen identifierar sin egen roll i olika grupper och gruppsituationer.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika roller man kan ha i en grupp. Med rollerna syftar man på beteenderoller medlemmarna tar på sig när de sköter sina uppgifter. Roverscouten testar i mån av möjlighet på olika roller och strävar till att hitta passande roller åt sig själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: itsensa-johtamisen-taidot vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren vid behov om arrangemangen. Hen tar i förväg reda på om olika roller och tar med sig material även åt andra. Lotsen hjälper roverscouten att reflektera över sin egen roll och roverscoutpatrullens olika roller. Hen diskuterar tillsammans med roverscouterna om grupper drar nytta eller tar skada av olika roller och av mängden som representerar de olika rollerna. Lotsen hjälper roverscouten att förstå att allas roller kan variera beroende på grupp och situation.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som gruppmedlem

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga