Roverscouten förstår betydelsen av feedback i utvecklingen av verksamheten. Hen kan ge utvecklande och stärkande kritik på ett betydelsefullt sätt. Dessutom förstår hen betydelsen av feedback i ledarskapet och i att utveckla sig själv.

Valikko

Vikten av feedback


Målsättning:

Roverscouten förstår betydelsen av feedback i utvecklingen av verksamheten. Hen kan ge utvecklande och stärkande kritik på ett betydelsefullt sätt. Dessutom förstår hen betydelsen av feedback i ledarskapet och i att utveckla sig själv.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika sätt och modeller för att ge feedback. Från dem väljer hen ut den modell som passar bäst för roverpatrullen/någon annan grupp. Roverscouten bekantar sig också med vad försvarsmekanismer innebär och funderar hur de kan påverka hur man tar emot kritik. Roverscouten ger och tar emot kritik i grupp. Hen reflekterar över hurudan feedback hen fick och hur hen kan utveckla sig själv och sin verksamhet med hjälp av den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar vid behov fram material (exempelvis pennor och papper). Vid behov bekantar sig roverscouten i förväg med olika feedbacktekniker och förbereder sig att presentera dem för de andra. Lotsen går igenom den feedback som roverscouten fått tillsammans med honom eller henne samt stöder roverscouten i reflektionerna kring feedbacken. Lotsen hjälper roverscouten att identifiera de känslor som väckts hos honom eller henne av feedbacken. Lotsen kan dessutom berätta för roverscouterna om olika modeller för att samla in och ge feedback.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som gruppmedlem

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga