Roverscouten kan leda ett projekt, bestämma vilka nyckelpersoner som behövs och beskriva deras uppgifter. Roverscouten kan marknadsföra uppdragen på ett lockande sätt och kan vid behov även rekrytera personer direkt till ett uppdrag. Roverscouten kan dra handslagsdiskussioner. Roverscouten observerar om intresset minskar under projektets gång och vet hur man kan rätta till situationen.

Valikko

Jag som uppdragsgivare


Målsättning:

Roverscouten kan leda ett projekt, bestämma vilka nyckelpersoner som behövs och beskriva deras uppgifter. Roverscouten kan marknadsföra uppdragen på ett lockande sätt och kan vid behov även rekrytera personer direkt till ett uppdrag. Roverscouten kan dra handslagsdiskussioner. Roverscouten observerar om intresset minskar under projektets gång och vet hur man kan rätta till situationen.

Beskrivning:

Roverscouten funderar vilka nyckelpersoner som behövs för projektet (exempelvis på kårens läger behövs någon som lagar mat, någon som planerar program åt vargungar, första hjälpen-ansvarig, någon som sköter om underhåll o.s.v.) och vad deras ansvarsuppgifter är. Roverscouten marknadsför lediga uppdrag via kårens rekryteringskanaler och ansikte mot ansikte. Roverscouten fördjupar sig i vad ett uppdrag och en handslagsdiskussion är. Hen gör handslag med projektdeltagarna och håller handslagsdiskussioner med dem. Under uppdraget strävar roverscouten efter att se till att alla ansvarspersoners motivation hålls tillräckligt hög. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Alla roverscouter utför aktiviteten självständigt. Patrulledaren kan leda patrullmedlemmarna att tillsammans fundera på bra sätt att motivera och sätt att rekrytera folk till olika uppdrag. Lotsen hjälper vid behov roverscouten att använda kårens rekryteringskanaler. Hen kan också ge tips åt roverscouten om lämpliga personer att rekrytera till uppdrag samt ge råd om hur man leder en handslagsdiskussion och beskriver ett uppdrag. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som ledare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga