Roverscouten kan använda sig av olika ledarskapsmodeller. Hen förstår att ledarskapet inom scoutingen innebär fostran och kan iaktta sitt ledarskap enligt scouternas ledarskapsmodell. Roverscouten kan ta på sig olika ledarroller beroende på gruppen och ledarskapets kontext. Hen vet vilket sätt att leda som är lämpligt för hen.

Valikko

Ledarskapsmodeller


Målsättning:

Roverscouten kan använda sig av olika ledarskapsmodeller. Hen förstår att ledarskapet inom scoutingen innebär fostran och kan iaktta sitt ledarskap enligt scouternas ledarskapsmodell. Roverscouten kan ta på sig olika ledarroller beroende på gruppen och ledarskapets kontext. Hen vet vilket sätt att leda som är lämpligt för hen.

Beskrivning:

Roverscouten iakttar sitt eget ledarskap och sin verksamhet i olika situationer och miljöer. Hen funderar hur olika modeller framhävs i olika situationer och strävar till att utveckla ett sätt att leda som passar i olika slags situationer. Roverscouten bekantar sig med en obekant ledarskapsmodell. Hen tar reda på dess grunder och tillämpar modellen i praktiken. Efter att hen provat på modellen funderar roverscouten hur hen kan tillämpa den i scouterna och i sitt eget sätt att leda.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren hjälpa till med att hitta olika ledarskapsteorier. Patrulledaren kan också i förväg fundera ut fördjupande frågor som stöd för diskussionen. Lotsen deltar i slutdiskussionen och hjälper roverscouten att identifiera sitt eget sätt att leda och fungera i olika situationer. Lotsen diskuterar med roverscouten kring de iakttagelser som hen gjort om sitt eget ledarskap exempelvis i samband med att ta ut kompassriktning. Lotsen hjälper roverscouten att utvärdera ledarskapsmodellens lämplighet för scoutverksamheten och för roverscoutens eget ledarsätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som ledare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga