Roverscouten förstår varför utvärderingar görs. Hen kan ge och ta emot konstruktiv och utvecklande kritik och utnyttja den. Hen kan skapa mål, mätare och grunder för utvärdering av evenemang eller projekt samt tillämpa dem i praktiken.

Valikko

Utvärderingsgrunder och -mätare


Målsättning:

Roverscouten förstår varför utvärderingar görs. Hen kan ge och ta emot konstruktiv och utvecklande kritik och utnyttja den. Hen kan skapa mål, mätare och grunder för utvärdering av evenemang eller projekt samt tillämpa dem i praktiken.

Beskrivning:

Roverscouten fördjupar sig i utvärderingar och mätningar samt hur man använder dem i utvecklingsarbetet av evenemang och projekt. Roverscouten skapar en mätare som utvärderar hur bra ett projekt lyckats. Roverscouten utvärderar ett evenemang eller ett projekt utgående från de mätare och utvärderingsgrunder som hen utvecklat samt ger och tar emot konstruktiv och utvecklande kritik.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Om patrullen genomför aktiviteten tillsammans ser patrulledaren till att alla roverscouter tillämpar sin egen mätare och utvärdering i ett eget projekt. Patrulledarens uppgift är att ansvar för att alla roverscouter får tillräckligt med feedback för sina mätare och utvärderingar samt stöd i användandet av dem. Lotsen hjälper roverscouten att utvärdera projektet och utvärderingsgrundernas framgång och förverkligande. Hen kan också hjälpa roverscouten med att planera utvärderingsgrunderna och leta efter basinformation.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag som ledare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga