Roverscouten identifierar vilka påverkningssätt människor använder när de diskuterar i media och kan själv använda sig av olika påverkningssätt. Hen använder käll- och mediekritik för att granska sina diskussionspartners påståenden och för att försäkra att de egna påståendena stämmer. Roverscouten diskuterar i media, visar respekt för andras åsikter och motiverar sina egna ståndpunkter.

Valikko

Diskuterande media


Målsättning:

Roverscouten identifierar vilka påverkningssätt människor använder när de diskuterar i media och kan själv använda sig av olika påverkningssätt. Hen använder käll- och mediekritik för att granska sina diskussionspartners påståenden och för att försäkra att de egna påståendena stämmer. Roverscouten diskuterar i media, visar respekt för andras åsikter och motiverar sina egna ståndpunkter.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med en diskussion i media. Hen granskar de uttryckssätt som används i diskussionen och reflekterar över för- och nackdelar med olika uttryckssätt. Roverscouten bekantar sig med hur man för en saklig diskussion och tar reda på tillförlitliga informationskällor för diskussionen. Roverscouten deltar i utbytet av åsikter på exempelvis sociala medier och drar nytta av sina lärdomar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma På besök
Färdighetsområden Medialuku Vaikuttaminen Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren hjälper till att välja diskussionsämne. Hen kan exempelvis på förhand sammanställa information om populära diskussionsämnen i olika medier. Lotsen deltar i mån av möjlighet i diskussionskvällen. Hen kan framföra tankeväckande och provocerande frågor under kvällen. Lotsen bör särskilt lägga märke till att det redan inom patrullen kan finnas olika åsikter och i sådana fall kan man också få prova på att använda käll- och mediekritiskhet live.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kommunikation

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga