Roverscouten förstår att människor har många olika roller på fritiden och på jobbet. Hen förstår varför människor beter sig olika i olika situationer och roller. Roverscouten vet att det är svårt att helt och hållet radera information som laddats upp på internet. Roverscouten förstår vikten av ett sakligt beteende på nätet.

Valikko

Jag på internet


Målsättning:

Roverscouten förstår att människor har många olika roller på fritiden och på jobbet. Hen förstår varför människor beter sig olika i olika situationer och roller. Roverscouten vet att det är svårt att helt och hållet radera information som laddats upp på internet. Roverscouten förstår vikten av ett sakligt beteende på nätet.

Beskrivning:

Roverscouten letar upp en människa hen känner på en nättjänst och jämför bilden man får av internetprofilen med den riktiga människan. Roverscouten undersöker samtidigt hurdan bild man får av henne eller honom själv på nätet. Roverscouten funderar på vilka följder ogenomtänkt internetbeteende kan ha för en själv eller andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Medialuku Kommunikation Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder övningen. Hen ställer frågor som patrullmedlemmarna söker svar till. Lotsen deltar i diskussionen i mån av möjlighet. Hen kan ställa tankeväckande frågor under kvällen. Lotsen kan också hjälpa till med att leta fram gamla diskussioner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kommunikation

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga