Roverscouten känner till principerna för kriskommunikation och förstår vilka saker som kan leda till att kriser uppstår. Roverscouten förstår betydelsen på lång sikt av att kriskommunikationen fungerar. Roverscouten kan bemöta andra människor sakligt i situationer som väcker känslor.

Valikko

Kriskommunikation


Målsättning:

Roverscouten känner till principerna för kriskommunikation och förstår vilka saker som kan leda till att kriser uppstår. Roverscouten förstår betydelsen på lång sikt av att kriskommunikationen fungerar. Roverscouten kan bemöta andra människor sakligt i situationer som väcker känslor.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med kriskommunikation exempelvis genom att läsa scouternas råd för kriskommunikation, bekanta sig med litteratur eller genom att träffa yrkeskunniga inom kriskommunikation. Roverscouten undersöker uppkomsten av några olika kriser samt hur kommunikationen påverkade krisens utgång. Uppkomsten av kriser kan bero på t.ex. olyckor, människorelationer, ekonomiförvaltning, felaktiga rykten eller en okontrollerad diskussion på sociala medier. Roverscouten övar att kommunicera även i sådana situationer som väcker känslor (exempelvis en orolig förälder som tar kontakt, mobbning under en kårlokalskväll eller en olycka på en utfärd).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Turvallisuus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren fungerar  som diskussionsledare under kvällen. Hen kan också på förhand leta fram bra exempel på svåra kommunikationssituationer såväl i scoutingen som utanför. Patrulledaren kontaktar utomstående och passar in tidtabellen med dem. Lotsen deltar i diskussionskvällen. Hen ställer uppseendeväckande och även provocerande frågor under kvällen. Det är viktigt att lotsen låter roverscouterna själva hitta på lösningar till situationerna. Lotsen kan också hjälpa till med att leta fram exempel på tidigare kriser som till exempel skett inom scoutkåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kommunikation

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga