Roverscouten känner till de medier som används inom scoutingen och hur de lämpar sig för olika kommunikationsbehov. Hen är ansvarig för innehållsproduktionen i något scoutmedium.

Valikko

Scoutmedia


Målsättning:

Roverscouten känner till de medier som används inom scoutingen och hur de lämpar sig för olika kommunikationsbehov. Hen är ansvarig för innehållsproduktionen i något scoutmedium.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med officiella och inofficiella kanaler som scouterna använder för kommunikation inom kåren, FiSSc och nationellt. Hen tar reda på vad målpublik betyder, vilka olika kommunikationsbehov kåren eller ett evenemang har och vilken roll olika medier och kanaler har inom kommunikationen. Hen axlar ansvaret för något scoutmedium och koordinerar dess innehållsproduktion.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren sköter om att patrullen har tillräckligt med resurser, exempelvis lösenord och tillstånd att sköta kommunikationen. Hen motiverar patrullkompisarna att tänka mångsidigt. Lotsen hjälper vid behov till att presentera olika kanaler. Tillsammans med roverscouterna diskuterar hen om målen med scoutkommunikation och olika medier. Lotsen stöder och försvarar roverscouterna i deras kommunikationsval och påminner vid behov om integritetsskydd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kommunikation

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga