Roverscouten etablerar sig i sin egna vuxna sexualitet samt identifierar, och blir medveten om, sin egen könsidentitet. Roverscouten förstår att det existerar olika slags sexualitet och många könsidentiteter. Hen kan granska och vid behov ifrågasätta normer.