Roverscouten känner till terminologin rörande könsidentitet och sexualitet. Hen värdesätter olikheter och förstår att det finns många slags människor. Roverscouten identifierar och accepterar sin egen könsidentitet. Hen vet vad som menas med normkritiskhet och kan granska scoutingen normkritiskt.

Valikko

Könsidentitet


Målsättning:

Roverscouten känner till terminologin rörande könsidentitet och sexualitet. Hen värdesätter olikheter och förstår att det finns många slags människor. Roverscouten identifierar och accepterar sin egen könsidentitet. Hen vet vad som menas med normkritiskhet och kan granska scoutingen normkritiskt.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med den mångsidiga terminologin kring könsidentitet och sexualitet och funderar utgående från den på sin könsidentitet. Hen bekantar sig med en HLBTIQ-persons vardag utgående från upplevelsen av jämställdhet eller faktorer som rör könsidentitet och sexualitet. Roverscouten reflekterar över hur hen själva kan bidra till att höja normkritiskheten i scouterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Moninaisuus Partiokulttuuri Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan i förväg leta fram information om exempelvis terminologin. Lotsens uppgift är att se till att aktiviteten utförs i en saklig och öppen atmosfär och att deltagarna känner sig trygga och accepterade. Lotsen kan vid behov hjälpa till att hitta kontakter.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga