Roverscouten förstår principen av könsidentitetens trappa, alltså könsidentitetens stegvisa utformning, och vågar diskutera om könsidentitet med yngre scouter om det passar deras åldersgrupp.

Valikko

Könsidentitetens trappa


Målsättning:

Roverscouten förstår principen av könsidentitetens trappa, alltså könsidentitetens stegvisa utformning, och vågar diskutera om könsidentitet med yngre scouter om det passar deras åldersgrupp.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med materialet Seksuaalisuuden portaat. Roverscouterna diskuterar om materialet tillsammans och ordnar en säkerhetskampanj kring könsidentitet för den yngre generationen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledaren sköter om genomförandet av aktiviteten. Om patrullen utför aktiviteten genom att diskutera sina egna tankar kan patrulledaren fungera som diskussionsledare. Om patrullen däremot ordnar en kårlokalskväll för de yngre är det patrulledarens uppgift att leda planeringen och fördela ansvar åt alla. Patrulledaren sköter också om att nödvändigt material finns till förfogande. Lotsen kan vid behov delta i diskussionerna som ledare. I sådana fall bör hen ändå ge roverscouterna möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter utan råd från äldre. Om roverscouterna ordnar en kårlokalskväll för de yngre ser lotsen till att roverscouterna och de yngre scouterna har en trygg tillvaro under kvällen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga