Roverscouten identifierar och erkänner för sig själv sin nuvarande sexuella identitet. Hen vet vilka råd scouternas centralorganisation har gett om att möta sin sexualitet.

Valikko

Lust och begär


Målsättning:

Roverscouten identifierar och erkänner för sig själv sin nuvarande sexuella identitet. Hen vet vilka råd scouternas centralorganisation har gett om att möta sin sexualitet.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med åtminstone ett verk som behandlar sexualitet och reflekterar med hjälp av det över sin egen sexualitet och vad hen njuter av. Roverscouten tar reda på hurudana råd Finlands Scouter ger i att möta sin sexualitet och funderar i vilken mån man i frivilligorganisationen borde ta hänsyn till och framföra ärenden som rör sexualitet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan fungera som diskussionsledare och skaffa fram material för mötet i förväg. Lotsen kan ge exempel på verk. Under diskussionen ser lotsen till att diskussionen hålls saklig och säker.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga