Roverscouten bygger upp sin egen identitet och världsåskådning. Hen identifierar och blir medveten om att den egna världsåskådningen endast är en i mängden av andra åskådningar.