Roverscouten kan hantera en anhörigs bortgång. Hen förstår sin egen dödlighet. Roverscouten försäkrar sig om att anhöriga känner till hans eller hennes önskemål rörande sin egen bortgång.

Valikko

Då döden knackar på


Målsättning:

Roverscouten kan hantera en anhörigs bortgång. Hen förstår sin egen dödlighet. Roverscouten försäkrar sig om att anhöriga känner till hans eller hennes önskemål rörande sin egen bortgång.

Beskrivning:

Roverscouten förbereder sig på det värsta genom att göra en plan för sin egen eventuella bortgång. Samtidigt får roverscouten reflektera över de ärenden som måste skötas under sorgearbetet då en nära anhörig gått bort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren samlar patrullen för att fundera på ämnet. Vid behov bjuder hen in en person som känner till ämnet bättre. Lotsen kan hjälpa till med att söka information och berätta om sina egna erfarenheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga