Roverscouten bygger upp sin egen identitet. Hen känner till sin egen världsåskådnings historia och principer. Hen kan betrakta sin världsåskådning som tautologi. Roverscouten respekterar andra människor trots att hen kanske inte accepterar deras världsåskådning.

Valikko

Ett evenemang inom min egen världsåskådning


Målsättning:

Roverscouten bygger upp sin egen identitet. Hen känner till sin egen världsåskådnings historia och principer. Hen kan betrakta sin världsåskådning som tautologi. Roverscouten respekterar andra människor trots att hen kanske inte accepterar deras världsåskådning.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i ett evenemang som rör hans eller hennes världsåskådning. Meningen är att roverscouten hittar ett sätt att bemöta något som är viktigt för honom eller henne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren hjälper vid behov med att hitta ett lämpligt evenemang. Lotsen hjälper roverscouten att gestalta sin egen världsåskådning och att hitta ett evenemang som är anknutet till den. Efter evenemanget diskuterar lotsen med roverscouten om upplevelserna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga