Roverscouten identifierar och kan vid behov förändra sina egna attityder. Roverscouten värdesätter och respekterar andra människor fastän hen inte skulle acceptera alla deras handlingar, attityder eller åsikter. Roverscouten kan identifiera normer och förhålla sig kritiskt till dem. Roverscouten har förmågan och viljan att stå för vad hen anser vara rätt.

Valikko

Mångfald och attityder

Roverscouten identifierar och kan vid behov förändra sina egna attityder. Roverscouten värdesätter och respekterar andra människor fastän hen inte skulle acceptera alla deras handlingar, attityder eller åsikter. Roverscouten kan identifiera normer och förhålla sig kritiskt till dem. Roverscouten har förmågan och viljan att stå för vad hen anser vara rätt.

Roverscouten tar reda på vad normkritik betyder. Hen iakttar scoutkårens och samhällets rådande normer. Hen reder ut sina egna förutfattade meningar och strävar till att bryta dem. Roverscouten utvecklar möjligheterna för jämställdhet i samhället.

Valbara