Roverscouten kan iaktta och vid behov ifrågasätta normer som rör könsroller.

Valikko

Könsroller


Målsättning:

Roverscouten kan iaktta och vid behov ifrågasätta normer som rör könsroller.

Beskrivning:

Roverscouten reflekterar över könsroller och –stereotyper, hur de uppstår och deras ursprung.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot moninaisuus vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: itsetuntemus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att se till att alla roverscouter vet vad som menas med normer och normkritiskhet. Lotsens uppgift är att se till att alla roverscouter känner sig trygga i utförandet av aktiviteten. Lotsen hjälper roverscouterna att identifiera normer. Om roverscouterna lyfter fram normer som finns inom scoutkåren ser lotsen till att roverscouternas ärende blir hört.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald och attityder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga