Roverscouten kan iaktta och vid behov ifrågasätta normer som rör könsroller.

Valikko

Könsroller


Målsättning:

Roverscouten kan iaktta och vid behov ifrågasätta normer som rör könsroller.

Beskrivning:

Roverscouten reflekterar över könsroller och –stereotyper, hur de uppstår och deras ursprung.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Moninaisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att se till att alla roverscouter vet vad som menas med normer och normkritiskhet. Lotsens uppgift är att se till att alla roverscouter känner sig trygga i utförandet av aktiviteten. Lotsen hjälper roverscouterna att identifiera normer. Om roverscouterna lyfter fram normer som finns inom scoutkåren ser lotsen till att roverscouternas ärende blir hört.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald och attityder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga