Roverscouten identifierar rådande attityder och normer i samhället. Hen ingriper i brister i samhället fastän det inte skulle ha någon direkt nytta för honom eller henne själv. Roverscouten arbetar aktivt för att främja jämställdhet i samhället.

Valikko

Mångfald i samhället


Målsättning:

Roverscouten identifierar rådande attityder och normer i samhället. Hen ingriper i brister i samhället fastän det inte skulle ha någon direkt nytta för honom eller henne själv. Roverscouten arbetar aktivt för att främja jämställdhet i samhället.

Beskrivning:

Roverscouten iakttar attityder i närmiljön, i det finska samhället och i världen exempelvis med hjälp av medier. Hen funderar över attityder och värderingar som ligger bakom normerna. Roverscouten lyfter fram verksamhetsmodeller i samhället som förhindrar jämställdhet. Hen befrämjar jämställdhet med sin egen verksamhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Moninaisuus Rohkeus Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att alla patrullens medlemmar förstår de begrepp, exempelvis normer och normkritiskhet, som behövs i aktiviteten. Vid behov bekantar patrulledaren sig först själv med begreppen och sedan lär hen ut dem åt resten av patrullen. Lotsens uppgift är att se till att alla roverscouter får utrymme att säga sina åsikter och synpunkter. Det kan hända att patrullmedlemmarna har mycket varierande attityder och förutfattade meningar. Lotsens uppgift är att se till at alla roverscouter känner sig trygga i att uttrycka sin åsikt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald och attityder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga