Roverscouten främjar scoutingens öppenhet. Roverscouten identifierar de rådande attityderna i scoutkåren och vad som hindrar att alla ska få vara med samt jobbar aktivt för att motverka de hindren. Hen vet skillnaden mellan integration och att ta med någon i en grupp.

Valikko

Mångfald inom scoutingen


Målsättning:

Roverscouten främjar scoutingens öppenhet. Roverscouten identifierar de rådande attityderna i scoutkåren och vad som hindrar att alla ska få vara med samt jobbar aktivt för att motverka de hindren. Hen vet skillnaden mellan integration och att ta med någon i en grupp.

Beskrivning:

Roverscouten gör en kritisk granskning av scoutkårens verksamhet. Hen strävar efter att identifiera vad som utgör hinder för att olika slags människor ska kunna gå med i scoutverksamheten. Hindren kan ligga i exempelvis attityder eller utrymmen. Roverscouten utvecklar sätt för att få bort dessa hinder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden taitoalueet.moninaisuus taitoalueet.partiokulttuuri taitoalueet.vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd A muutama tunti
Mål för fostran kasvatustavoitteet.j%c3%a4rjest%c3%a4ytyneen_yhteispelin_hallitseminen kasvatustavoitteet.osaaminen-ja-ongelmanratkaisu kasvatustavoitteet.ryhmassa-toimiminen kasvatustavoitteet.toisten-kunnioittaminen kasvatustavoitteet.yhteiskunnallinen-vaikuttaminen
haku.teemat teemat.kiusaaminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren om de praktiska arrangemangen genom att exempelvis kontakta olika aktörer, skaffa fram nödvändig information eller bjuda in sakkunniga till patrullens möten. Lotsen hjälper roverscouterna att identifiera attityder och hinder inom scoutkåren. Hen hjälper roverscouterna att diskutera med hela ledarkollegiet om vikten av en förändring. Lotsens uppgift är att se till att man tar genuint hänsyn till roverscouternas förslag i scoutkåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald och attityder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga