Roverscouten identifierar och erkänner sina egna attityder. Hen förstår att stereotypier inte endast är en dålig sak. Roverscouten förändrar vid behov sina attityder.

Valikko

Upp och ner med normerna


Målsättning:

Roverscouten identifierar och erkänner sina egna attityder. Hen förstår att stereotypier inte endast är en dålig sak. Roverscouten förändrar vid behov sina attityder.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på vad normkritiskhet betyder. Hen tar reda på sina egna förutfattade meningar och strävar till att bli av med dem. Roverscouten bekantar sig med begrepp som rör normkritiskhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Rohkeus Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att presentera begrepp som rör normkritiskhet för roverscouterna. Till exempel är ordet tolerans inte en neutral term utan det innebär alltid en viss hierarki. Till hjälp kan man använda exempelvis materialet Ageraguiden som finns på internet. Lotsens uppgift är att vid behov hjälpa patrullen med utförandet av aktiviteten. Lotsen kan spetsa till diskussionen och på så vis föra den framåt. Lotsen hjälper roverscouterna att förändra sina attityder genom att ge ökad information och peka på attityder hen uppfattat genom roverscoutens språkbruk och beteende. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald och attityder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga