Roverscouten kan utveckla sina egna färdigheter såväl självständigt som under handledning. Hen ökar sina kunskaper, färdigheter och sin vilja att göra saker. Roverscouten hittar ett för sig lämpligt inlärningssätt.