Roverscouten kan utveckla sina färdigheter. Hen kan söka hjälp och information om det nya ämnet från olika ställen, aktörer och litteratur.

Valikko

Hantverk


Målsättning:

Roverscouten kan utveckla sina färdigheter. Hen kan söka hjälp och information om det nya ämnet från olika ställen, aktörer och litteratur.

Beskrivning:

Roverscouten väljer en hantverkskonst som hen vill lära sig. Hen tar reda på var hen kan lära sig den eller var hen hittar material för att kunna lära sig själv. Roverscouten lär sig en ny färdighet. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma På besök
Färdighetsområden Kädentaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Om patrullen lär sig den nya färdigheten tillsammans tar patrulledaren hand om de praktiska arrangemangen, till exempel materialanskaffning.  Lotsen hjälper vid behov roverscouten att hitta en intressant färdighet och ett sätt att lära sig den. Lotsen ser också till att det faktiskt är något nytt för roverscouten och inte bara repetition av något hen redan kan. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nya färdigheter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga