Roverscouten får chansen att lära sig spela ett instrument eller sjunga. Hen lär sig en musikalisk färdighet och samtidigt övar hen upp sitt tålamod. Roverscouten kan sätta upp ett realistiskt mål för sitt lärande.

Valikko

Musik


Målsättning:

Roverscouten får chansen att lära sig spela ett instrument eller sjunga. Hen lär sig en musikalisk färdighet och samtidigt övar hen upp sitt tålamod. Roverscouten kan sätta upp ett realistiskt mål för sitt lärande.

Beskrivning:

Roverscouten lär sig att sjunga eller spela ett nytt instrument. Hen övar långsiktigt och tålmodigt för att uppnå sitt mål. Roverscouten sätter upp ett realistiskt mål som är möjligt att uppnå inom tiden som roverscouten tänkt använda för att öva. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Itsensä johtamisen taidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar roverscouten att öva. Lotsen hjälper vid behov till med att hitta kursutbud och andra möjligheter till att lära sig sjunga eller spela ett instrument. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nya färdigheter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga