Roverscouten kan läsa en vägkarta och köra ekonomiskt och säkert. Hen kan planera rutten ändamålsenligt.

Valikko

Bilorientering


Målsättning:

Roverscouten kan läsa en vägkarta och köra ekonomiskt och säkert. Hen kan planera rutten ändamålsenligt.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i en bilorienteringstävling.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Orientering Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren letar information om bilorienteringstävlingar i närheten. Om det inte finns några i närheten tar patrulledaren kontakt med andra scoutkårer i närheten och diskuterar möjligheten att ordna en tillsammans. Lotsen hjälper till att hitta tävlingar och eventuellt med att ordna tävlingar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga