Roverscouten kan använda en GPS-mottagare och utnyttja den för orientering.

Valikko

GPS-orientering och geocaching


Målsättning:

Roverscouten kan använda en GPS-mottagare och utnyttja den för orientering.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med hur man använder olika GPS-mottagare för orientering och övar sig på att använda apparaten i praktiken genom till exempel geocaching.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar fram tillräckligt många GPS-mottagare samt en person som känner till hur de fungerar. Patrulledaren ser till att det finns en person på plats som känner till principerna av geocaching. Lotsen hjälper vid behov till att hitta GPS-mottagare. Hen kan tipsa om sakkunniga personer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga