Roverscouten kan planera en orienteringsuppgift enligt målgruppens nivå. Roverscouten tillämpar sina egna orienteringsfärdigheter när hen fixar en uppgift åt andra.

Valikko

Ordna en orientering


Målsättning:

Roverscouten kan planera en orienteringsuppgift enligt målgruppens nivå. Roverscouten tillämpar sina egna orienteringsfärdigheter när hen fixar en uppgift åt andra.

Beskrivning:

Roverscouten gör en orienteringsuppgift åt en annan grupp. Hen tar hänsyn till gruppens nivå och den tid som finns till förfogande. Roverscouten håller i en övning eller gör upp skriftliga instruktioner för utförandet. Meningen är att planera en mer krävande orienteringsuppgift än en spårning för vargungar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Organisointitaidot Orientering
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att hitta en lämplig grupp som kan delta i orienteringsuppgiften. Om uppgiften verkställs i någon annan grupp sköter patrulledaren om att informera deltagarna. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att hitta ett lämpligt sätt att genomföra uppgiften.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga