Roverscouten kan orientera med hjälp av orienteringskarta och kompass. Hen kan läsa av terräng och uppskatta avstånd.

Valikko

Orientering i skogen


Målsättning:

Roverscouten kan orientera med hjälp av orienteringskarta och kompass. Hen kan läsa av terräng och uppskatta avstånd.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i en orienteringstävling eller en motionsorientering. Hen väljer en lämplig bana enligt längd och svårighetsgrad och orienterar sig genom rutten ensam eller i grupp. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledaren letar orienteringsevenemang via lokala orienteringsklubbars hemsidor och anmäler vid behov gruppen till en tävling. Lotsen uppmuntrar roverscouterna att delta i orienteringstävlingar eller motionsorienteringar. Hen kan vid behov hjälpa till att hitta ett lämpligt evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga