Roverscouten hittar ett bekvämt sätt att fungera som vuxen i scoutingen. Hen känner till möjligheterna som erbjuds för vuxna scouter och kan ta vara på dem. Roverscouten ser på vilket sätt tidigare erfarenheter inom scoutingen har inverkat på honom eller henne som människa. Hen kan ta på sig sin roll som förverkligare och pedagog.

Valikko