Roverscouten förstår att scoutingen inte tar slut när man övergår från målgruppen till förverkligare. Hen förstår den vuxnas roll som förverkligare för barn och unga inom scoutingen. Hen vet betydelsen av den egna aktiviteten och kan söka sig till passande uppgifter inom scoutingen.

Valikko

Framåtskridande


Målsättning:

Roverscouten förstår att scoutingen inte tar slut när man övergår från målgruppen till förverkligare. Hen förstår den vuxnas roll som förverkligare för barn och unga inom scoutingen. Hen vet betydelsen av den egna aktiviteten och kan söka sig till passande uppgifter inom scoutingen.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika sätt att fungera som vuxen inom scoutingen och väljer det tillvägagångssätt som passar honom eller henne bäst. Roverscouten funderar över och fördjupar sig i hur den vuxnas roll skiljer sig från tidigare scoutroller. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att stötta roverscouten när hen utför aktiviteten. Lotsen hjälper roverscouten att reflektera över olika sätt att utöva scouting i framtiden. Lotsen utmanar roverscouten att fundera över bredden av utövande och frivilligarbete. Vill roverscouten i framtiden vara aktiv, genomföra mindre projekt, ha hand om exempelvis skötseln av kårlokalen eller ta en liten paus. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

På väg mot vuxenheten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga