Avslutningsceremonin ger ett vuxet intryck för framtiden och efter ceremonin känner hen sig genuint äldre som scout. Roverscouten hittar sin plats i kårens vuxna ledargrupp och får stöd från de andra ledarna. Roverscouten blir genom ceremonin medveten om att hen går in i ett nytt åldersskede och gör det med entusiasm.

Valikko

Från roverscout till äldre ledare


Målsättning:

Avslutningsceremonin ger ett vuxet intryck för framtiden och efter ceremonin känner hen sig genuint äldre som scout. Roverscouten hittar sin plats i kårens vuxna ledargrupp och får stöd från de andra ledarna. Roverscouten blir genom ceremonin medveten om att hen går in i ett nytt åldersskede och gör det med entusiasm.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i slutceremonin som de andra äldre ledarna har arrangerat. Meningen med den är att roverscouten upplever att hen hör till de äldre ledarna och att de andra äldre ledarna tar emot honom eller henne som en fullskalig medlem bland de äldre ledarna. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppgift är att uppmuntra patrullens medlemmar att delta i slutceremonin. Lotsens uppgift är att arrangera slutceremonin tillsammans med scoutkårens andra vuxna ledare. Om det inte finns vuxna ledare inom kåren ser lotsen till att roverscouten ändå får delta i ceremonin. Lotsen ansvarar för arrangemanget och genomförandet av ceremonin. Många scoutkårer har egna traditioner när det gäller övergången och ceremonin. Om det inte finns traditioner bör sådana skapas. Lotsen uppgift är att se till att ceremonin ordnas. Lotsen behövs också för att marknadsföra och ta fram de positiva sidorna av det nya skedet. Dessutom är det viktigt att man öppnar upp och fördjupar sig i det nya skedet i samband med övergången eller direkt efter. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

På väg mot vuxenheten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga