Roverscouten vet vilka kunskaper och färdigheter hen fått från scoutingen. Hen kan förklara dessa färdigheters betydelse även i andra sammanhang i livet, exempelvis när hen söker jobb.

Valikko

Vad blev gjort


Målsättning:

Roverscouten vet vilka kunskaper och färdigheter hen fått från scoutingen. Hen kan förklara dessa färdigheters betydelse även i andra sammanhang i livet, exempelvis när hen söker jobb.

Beskrivning:

Roverscouten reflekterar över sina år inom scoutingen, vad hen lärt sig och hur scoutingen har påverkat hans eller hennes liv. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Om patrullen genomför aktiviteten gemensamt kan patrulledaren i förväg bekanta sig med olika metoder för att hänvisa till färdigheter man lärt sig genom scoutingen. Lotsen handleder och ger råd till roverscouten i hur man använder olika identifikationsverktyg för kunskaper och färdigheter som hen lärt sig inom scoutingen (exempelvis Scout-CV, Empower Yourself-verktyget, Open Badges). 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

På väg mot vuxenheten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga