Roverscouten förbinder sig till de värderingar som finns i hennes/hans samfund samt gör en insats för att påverka i samhällsfrågor. Roverscouten har viljan och den kunskap som behövs för att påverka i samhällsfrågor.

Valikko

Påverkan

Roverscouten förbinder sig till de värderingar som finns i hennes/hans samfund samt gör en insats för att påverka i samhällsfrågor. Roverscouten har viljan och den kunskap som behövs för att påverka i samhällsfrågor.

Roverscouten bekantar sig med hur man kan påverka på lokalt och statligt plan. Hen bekantar sig med den egna lokala kulturen och strävar efter att förstå hur den utvecklats genom tiden. Roverscouten lär sig att motivera sina synpunkter, granska också andras olika synpunkter och vid behov ändra sin ståndpunkt. Hen deltar aktivt i att påverka en sak som hen brinner för. 

Valbara