Roverscouten kartlägger vilka påverkningskanaler och möjligheter det finns för att främja frågor hen anser viktiga. Roverscouten får erfarenhet av samhällspåverkan.

Valikko

För den goda sakens skull


Målsättning:

Roverscouten kartlägger vilka påverkningskanaler och möjligheter det finns för att främja frågor hen anser viktiga. Roverscouten får erfarenhet av samhällspåverkan.

Beskrivning:

Roverscouten väljer en fråga som är viktig för honom eller henne och formar en egen åsikt om den. Hen funderar över motsatta åsikter och motargument och hur hen ska svara på dem. Roverscouten utreder på vilka olika sätt hen kan försöka driva igenom ett ärende, väljer ett lämpligt sätt och agerar utgående från det. Efteråt utvärderar hen tillsammans med lotsen hur det gick och vad hen fick erfara. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Hemma Kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd kaksi tuntia
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledaren samlar patrullen för att diskutera och argumentera om viktiga frågor. Lotsen stöder roverscouten gällande dennas tankar om olika åsikter och politik. Hen hjälper roverscouten att handskas med eventuell frustration eller känslan av att inte kunna påverka. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga