Roverscouten bekantar sig med det lokala samhällets rötter och identitet samt får förståelse för tidsperspektiv och historiens inverkan på nutiden. Roverscouten vet hur man lagrar historisk och nutida information och vill ta tillvara modern information inför framtiden.

Valikko

Historien formar framtiden


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med det lokala samhällets rötter och identitet samt får förståelse för tidsperspektiv och historiens inverkan på nutiden. Roverscouten vet hur man lagrar historisk och nutida information och vill ta tillvara modern information inför framtiden.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med sin egen hemorts eller samhälles historia och den lokala kulturen genom att gå på museum, läsa litteratur eller delta i hembygdsföreningens verksamhet. Roverscouten funderar hur händelser i historien syns på hans eller hennes hemort med tanke på beslutsfattande, attityder och påverkningssätt. Roverscouten funderar på hurdana saker hen skulle vilja spara för framtida generationer för att ge dem en bild av nutiden. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Hemma Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 3 tuntia
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kontaktar kommunens arkiv, museum eller hembygdsförening. Hen bokar en tid för besök och försäkrar sig om att patrullen får den hjälp de behöver. Patrulledaren skaffar nödvändigt material och ser till att patrullmedlemmarna arbetar enligt överenskommelse. Lotsen kan hjälpa roverscouterna att förstå betydelsen av historia och närhistoria genom att dela med sig av egna erfarenheter och berättelser. Vad gjorde man när hen var ung? Hur har kommunen utvecklats och vad har påverkat utvecklingen? 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga