Roverscouten känner till olika naturskyddsorganisationers verksamhetsprinciper. Roverscouten förstår begreppet naturresurspolitik, hur man kan påverka den och hur den fungerar i Finland och internationellt. Roverscouten aktiverar sig i naturfrågor som hen själv upplever viktiga.

Valikko

Naturskyddsorganisationer


Målsättning:

Roverscouten känner till olika naturskyddsorganisationers verksamhetsprinciper. Roverscouten förstår begreppet naturresurspolitik, hur man kan påverka den och hur den fungerar i Finland och internationellt. Roverscouten aktiverar sig i naturfrågor som hen själv upplever viktiga.

Beskrivning:

Med hjälp av till exempel internet eller genom att kontakta naturskyddsorganisationernas  lokalbyråer bekantar sig roverscouten med olika naturskyddsorganisationers verksamhet. Hen letar information om naturresurspolitik, exempelvis hur man skyddar skogar och djur.Roverscouten finner ett sätt att påverka något som hen upplever som en brist rörande natur- och miljöskydd. Hen deltar också i verksamhet, en kampanj eller ett jippo som ordnas av den organisation som driver frågan.  När aktiviteten är genomförd reflekterar roverscouten över hur deltagandet i organisationens verksamhet påverkade hans eller hennes värderingar och tankar. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 10 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Efter att patrullen bekantat sig med olika naturskyddsorganisationer samlar patrulledaren patrullen till diskussion gällande vilka känslor, påverkningsmöjligheter och värderingar de olika organisationerna verkade stå för. Lotsen hjälper roverscouten att välja en miljöutmaning som intresserar henne eller honom. Under tiden som roverscouten är aktiv inom organisationen hjälper lotsen honom eller henne i att uttrycka sina tankar och värderingar. Lotsen hjälper vid behov roverpatrullen att hitta samarbetspartners för lokal miljöverksamhet. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga