Roverscouten förstår bredden av Finlands organisationsfält och påverkningskanaler. Hen kan självständigt hålla kontakt med en organisation som arbetar för ärenden som hen känner starkt för.

Valikko

Organisationspåverkan


Målsättning:

Roverscouten förstår bredden av Finlands organisationsfält och påverkningskanaler. Hen kan självständigt hålla kontakt med en organisation som arbetar för ärenden som hen känner starkt för.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med Finlands breda organisationsfält och jämför olika organisationers påverkningsmöjligheter i lokala, landsomfattande och internationella frågor. Roverscouten håller kontakt med organisationen och försöker driva ett ärende som hen anser vara viktigt.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Hemma Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd useampi ilta
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kontaktar olika organisationer och bokar in träffar med deras representanter. Hen försäkrar sig om att alla medlemmar är på rätt plats på rätt tidpunkt. Lotsen stöder roverscouten gällande dennas tankar om olika åsikter och politik. Hen hjälper roverscouten att handskas med eventuell frustration eller känslan av att inte kunna påverka. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga