Roverscouten förbinder sig till sina samfund och samhället samt får en bredare förståelse för att hen även är en del av mänskligheten och vä

Valikko

Påverkan på kommunal nivå


Målsättning:

Roverscouten förbinder sig till sina samfund och samhället samt får en bredare förståelse för att hen även är en del av mänskligheten och vä

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med kommunens, studentkårens eller församlingens beslutsfattande organ samt med hur beslutsfattandet fungerar. Hen tar reda på hur styrelsen och fullmäktige arbetar och hurudana ärenden de behandlar. Roverscouten bekantar sig med ärendena och strävar efter att påverka beslutsfattandet om ett ärende som intresserar honom eller henne, exempelvis genom att kontakta ledamöter eller göra ett initiativ för mötet. Roverscouten deltar i ett fullmäktigemöte och tar reda på hur hen kan ställa upp som kandidat i nästa val. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd kolme kahden tunnin kokousta
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på tidtabeller för olika kommuners beslutsfattande organ. Hen ser till att alla är på plats vid rätt tidpunkt. Hen försäkrar sig om att mötesordföranden är medveten om eventuellt behov av närvarorätt för personer som inte hör till kommunen. Lotsen stöder roverscouten gällande dennes tankar om olika åsikter och politik.. Hen hjälper roverscouten att handskas med eventuell frustration eller känslan av att inte kunna påverka. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga