Roverscouten förstår principerna för officiellt och icke-officiellt beslutsfattande. Hen kan ta reda på saker som är viktiga för hene och vet hur man kan påverka i olika frågor. Roverscouten fattar motiverade beslut, strävar efter att påverka gemensamma beslut och förstår att rösträtten är ett viktigt sätt att påverka.

Valikko

Röstning


Målsättning:

Roverscouten förstår principerna för officiellt och icke-officiellt beslutsfattande. Hen kan ta reda på saker som är viktiga för hene och vet hur man kan påverka i olika frågor. Roverscouten fattar motiverade beslut, strävar efter att påverka gemensamma beslut och förstår att rösträtten är ett viktigt sätt att påverka.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på vad man gör upp om i exempelvis riksdags-, europaparlaments-, församlings- eller andra val. Hen kan också granska uppställda kandidater och vilka åsikter de står för. Roverscouten röstar i valet och följer med valresultatet och hur det går för kandidaten eller de saker hen driver. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 2 kertaa kaksi tuntia
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på tidtabeller för olika valtillställningar. Hen ser till att alla är på plats på rätt tidpunkt. Lotsen stöder roverscouten gällande dennas tankar om olika åsikter och politik. Hen hjälper roverscouten att handskas med eventuell frustration eller känslan av att inte kunna påverka. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga