Roverscouten känner till föreningens ekonomiska praxis angående bokföring och bokslut samt känner till olika sätt att ansöka om stöd och samla in medel.

Valikko

Föreningsekonomi


Målsättning:

Roverscouten känner till föreningens ekonomiska praxis angående bokföring och bokslut samt känner till olika sätt att ansöka om stöd och samla in medel.

Beskrivning:

Roverscouten fördjupar sig i föreningsekonomi med hjälp av en person som ansvarar för en förenings ekonomi eller en revisor. Hen funderar på frågor om föreningsekonomi och deltar i ett möte där föreningens ekonomi behandlas (t.ex. föreningens höst- eller vårmöte eller ett allmänt möte). Roverscouten ger kommentarer och ber om förklaringar. Roverscouten bekantar sig med hur man gör upp bokföring och bokslut tillsammans med en kassör. Om roverscouten är väldigt intresserad av ekonomi kan hen ställa upp som kassör i scoutkåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Talous Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer ut en lämplig förening att bekanta sig med och stämmer träff med dem. Hen förser patrullen med nödvändigt material innan träffen. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper roverscouterna att hitta och läsa dokumenten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pengar i rörelse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga