Roverscouten identifierar olika ekonomiska system. Hen förstår hur mångfasetterad den globala ekonomin är och hur det internationella läget påverkar ländernas egen ekonomi.

Valikko

Internationell ekonomi


Målsättning:

Roverscouten identifierar olika ekonomiska system. Hen förstår hur mångfasetterad den globala ekonomin är och hur det internationella läget påverkar ländernas egen ekonomi.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika ekonomiska system som används i olika delar av världen. De kan vara t.ex. marknadsekonomi, kapitalism och kommunism. Därtill tar hen reda på vilka slags parallella ekonomiska system som fungerar i världen, t.ex. bitcoin, och hur de påverkar mer allmänna ekonomiska system. Roverscouten tar reda på hur avtal mellan olika länder påverkar hemlandets ekonomi, t.ex. export- och importavtal, handelsavtal och –blockader. Hen identifierar de viktigaste export- och importstaterna för Finland och vilka slags produkter som transporteras från och till dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Talous
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen har tillgång till nödvändiga resurser, t.ex. informationssöknings- och anteckningsverktyg. Lotsens uppgift: Lotsen stöder roverscouten i reflektioner kring ekonomi och ger hen möjlighet att öppet och tryggt tala om sina tankar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pengar i rörelse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga