Roverscouten känner till kårpraxisen gällande ekonomiförvaltning, understödsansökningar och medelanskaffning.

Valikko

Medelinsamling i scoutkåren


Målsättning:

Roverscouten känner till kårpraxisen gällande ekonomiförvaltning, understödsansökningar och medelanskaffning.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig tillsammans med kårekonomen och kåradministrationen med det senaste bokslutet. Roverscouten deltar i ansökandet av understöd och koordinerar en medelinsamlingskampanj.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Talous Varainhankinta Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att alla roverscouter har möjlighet att delta på ett för sig lämpligt sätt. Lotsens uppgift: Lotsen introducerar kårens ekonomiförvaltning till roverscouterna eller tar kontakt med kårekonomen om lotsen själv inte behärskar området.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pengar i rörelse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi fungerar som kårens adventskalendersakkunniga under planeringen, genomförandet och uppföljningen av kampanjen. Innan försäljningen börjar planerar vi kårens försäljningsmål och kampanjens marknadsförinsamt försäljarnas utbildning etc. Under försäljningen sköter vi adventskalendrarnas logistik, organisering av kårens gemensamma försäljning samt informationsspridning till försäljarna. Efter försäljningsperioden sköter vi insamlingen av pengar och lägger in de på kontot samt hanterar de kalendrar som blir över. Roverscoutpatrullens medlemmar fördelar kampanjens ansvarsområden sinsemellan. 

Vi skriver kårens bidragsansökan. Vi kontaktar kårens ekonomiansvariga och ber hen hjälpa till med ansökan. Vi skriver kårens bidragsansökan till t.ex. kommunen eller församling.  

Lägg till tips

Bifoga