Roverscouten känner till kårpraxisen gällande ekonomiförvaltning, understödsansökningar och medelanskaffning.

Valikko

Medelinsamling i scoutkåren


Målsättning:

Roverscouten känner till kårpraxisen gällande ekonomiförvaltning, understödsansökningar och medelanskaffning.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig tillsammans med kårekonomen och kåradministrationen med det senaste bokslutet. Roverscouten deltar i ansökandet av understöd och koordinerar en medelinsamlingskampanj.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Ekonomi varainhankinta yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att alla roverscouter har möjlighet att delta på ett för sig lämpligt sätt. Lotsens uppgift: Lotsen introducerar kårens ekonomiförvaltning till roverscouterna eller tar kontakt med kårekonomen om lotsen själv inte behärskar området.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pengar i rörelse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga